Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit

ZUSJESdebruin

Janneke Molenaar

Paulus Potterstraat 5

1971XN, IJmuiden

06-11715104

Info@zusjesdebruin.nl

KVK: 73733865

BTW: NL215544006B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons gehele assortiment en gelden voor elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

 

Voordat de overeenkomst op afstand gesloten wordt, moet de consument akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Deze worden aan het eind van de bestelling aangeboden. Om door te gaan met bestellen is het verplicht om aan te vinken dat deze algemene voorwaarden gelezen zijn.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Al onze artikelen hebben een uitgebreide en volledige productomschrijving. Deze omschrijvingen zijn voldoende om te beoordelen of het artikel naar wens is. Daarnaast bevatten al onze producten duidelijke afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn van reeds geproduceerde artikelen en dus volledig naar waarheid.

 

Voor al onze gepersonaliseerde artikelen geldt dat het retourrecht vervalt. Aangezien deze artikelen op speciaal verzoek gemaakt worden. Dit geldt natuurlijk niet als het artikel niet compleet of kapot geleverd wordt.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst kan kosteloos ontbonden worden tot op het moment dat de consument een orderbevestiging heeft ontvangen en 24 uur daarna.

 

Wanneer de bestelling geplaatst is ontvangt de consument de overeenkomst per e-mail als PDF bestand. Hierin staat onder andere ons adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige informatie zoals KvK-nummer vermeld. Daarnaast staat in ditzelfde bestand duidelijk de gekochte artikelen, prijzen en BTW hiervan, verzendkosten etc.

 

De voorwaarden, levertijden, retour voorwaarden en garanties zijn terug te vinden op onze website.

 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

De consument heeft bij ontvangst van niet gepersonaliseerde artikelen een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen mag de consument de overeenkomst ontbinden door gebruik te maken van het herroepingsrecht. Hierbij hoeft de consument geen reden te geven voor het ontbinden.

 

De bedenktijd van 14 dagen gaat in vanaf het moment dat de consument de artikelen thuis ontvangt.

 

Het herroepingsrecht geldt niet voor gepersonaliseerde artikelen. Hieronder verstaan wij artikelen met een geboortedatum, naam of foto.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd verwachten wij van de consument dat er voorzichtig om wordt gegaan met de artikelen. De consument zal het product alleen uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om vast te stellen of het artikel naar wens is. Bedenk hierbij dat de consument het artikel slechts zal bekijken of gebruiken op de manier zoals dat in een winkel zal gebeuren.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Wanneer de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht moet dit binnen het bedenktermijn gemeld worden. Er is een retour formulier beschikbaar op onze website, welke gedownload en ingevuld kan worden. Dit is echter niet verplicht. Retouren kunnen ook gewoon via e-mail aangevraagd worden.

 

De retour dient na akkoord zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst, terug gezonden te worden.

 

De consument stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren en in de staat van ontvangst.

 

De kosten voor het retourneren liggen bij de consument. Wanneer een artikel door de brievenbus past en niet via Track & Tracé terug gezonden wordt, zijn de risico's hiervan voor de consument. Dit betekent dat als het artikel retour niet aankomt, de consument helaas geen geld terug krijgt. Hierom adviseren wij altijd om artikelen met Track & Tracé terug te sturen.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Na ontvangst van de melding van herroeping sturen wij te allen tijden een ontvangstbevestiging.

 

Binnen 14 dagen na ontvangst van retour, vergoeden wij de betalingen van de geretourneerde artikelen van de consument. Wij vergoeden niet de gemaakte verzendkosten.

 

Voor terugbetalingen gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als gebruikt voor de betaling. Tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Wij sluiten alle gepersonaliseerde artikelen uit van het herroepingsrecht. Bij deze artikelen staat het volgende in de productomschrijving vermeld: "Dit artikel kan helaas niet geretourneerd worden, aangezien deze artikelen op bestelling gepersonaliseerd worden. Zie onze algemene voorwaarden".

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

ZUSJESdebruin zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het maken van de bestellingen.

 

Voor het versturen van de artikelen maken wij gebruik van het leveradres dat tijdens de bestelling is door gegeven.

 

ZUSJESdebruin geeft de mogelijkheid om een brievenbus pakketje te versturen met óf zonder Track & Tracé. Indien een artikel vermist raakt en zonder T&T verzonden is, liggen de risico's en kosten hiervoor bij de consument. Wanneer een artikel mét T&T verzonden is, zijn deze risico's en de kosten voor ons.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

De producten uit ons assortiment voldoen aan de productomschrijving. Lees deze dus vooraf de bestelling goed door. Daarnaast zijn alle afbeeldingen op de website, foto's van de werkelijke en eerder voltooide producten.

 

Voor het gehele assortiment geld een standaard garantie van één jaar. Indien een artikel binnen één jaar na aankoop niet functioneert zoals deze zou horen te doen, mag er gebruik beroep gedaan worden op de garantie. Dit geld niet wanneer een artikel op een onjuiste manier in gebruik is genomen. Decoratie is bijvoorbeeld geen speelgoed.

 

Artikel 13 - Betaling

Alle prijzen in ons aanbod worden gecommuniceerd inclusief BTW. De BTW staat daarnaast altijd vermeld in de facturen, welke de consument na het plaatsen van de bestelling ontvangt.

 

Betaling is mogelijk via Ideal, Bancontact of vooraf overboeken.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

Klachten kunnen eenvoudig via onze klachtenpagina, WhatsApp of e-mail gecommuniceerd worden. Indien er een klacht bij ons binnen komt zal deze binnen 14 dagen beantwoord worden. Daarnaast komen wij binnen vier weken met een passende oplossing voor klachten.

 

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen buiten deze algemene voorwaarden om mogen, indien deze ten nadelen van de consument zijn, alleen toegepast worden wanneer deze duidelijk te vinden zijn en opgeslagen kunnen worden door de consument.

 

 

live_M29qKJPScqxx5jQEbudR6k8C3meDjs

live_M29qKJPScqxx5jQEbudR6k8C3meDjs